Sprawozdanie z działanosci Fundacji w roku 2015

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „DAJ SZANSĘ” W ROKU 2015

W 2015 roku zarząd podjął 19 uchwał dotyczących działalności statutowej.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku kontynuowano 3 programy stypendialne, rozpoczęte we wrześniu 2014 roku:

– Program Stypendialny „Żaczek” ,

– Program Stypendiów Artystycznych

– Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

Na realizację tych programów w roku 2015 wydatkowaliśmy kwotę 37.080 zł dla 39 stypendystów.

 Od września do grudnia 2015 roku rozpoczęliśmy realizację 4 programów:

 – Program Stypendialny „Żaczek”,

– Program Stypendiów Artystycznych,

– Program Stypendiów Sportowych

– Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

Stypendia otrzymuje 42 uczniów. Wypłata stypendiów w tym okresie wyniosła 28.680 zł.

Łączna kwota stypendiów w 2015 rok to 65.760 zł

Ponadto w 2015 roku przydzielono jednorazowe nagrody za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 7.650 zł.

Czytaj dalej Sprawozdanie z działanosci Fundacji w roku 2015

Stypendia Fundacji na rok szkolny 2015/2016 przyznane

Zarząd Fundacji w roku szkolnym 2015/2016 będzie realizował trzy programy stypendialne: Program Stypendiów Artystycznych, Sportowych i Naukowo-Socjalnych „Żaczek”.

Łącznie stypendia i nagrody otrzyma 40 uczniów. Na realizację programów przeznaczyliśmy kwotę 60.800 zł, są to środki pozyskane z dotacji  Fundacji im. S. Batorego,  z  odpisu 1 % podatku dochodowego oraz darowizn m.in. z PGE oddz. Skarżysko-Kamienna oraz Pana Tomasza Wojteczka.

Zarząd Fundacji oraz stypendyści serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom.  
Czytaj dalej Stypendia Fundacji na rok szkolny 2015/2016 przyznane