O nas

Idea powołania naszej fundacji zrodziła się w 1999 roku. Bezpośrednią inspiracją był los wybitnie utalentowanego ucznia Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie, pochodzącego z powiatu skarżyskiego. Irek miał już wtedy znaczące sukcesy. Podziwialiśmy Jego grę, talent, ale również ogromną pracę i determinację, hart ducha w pokonywaniu trudności. Jednak ze względu na sytuację życiową groziło mu przerwanie nauki w liceum.
Wtedy też zrodził się pomysł utworzenia fundacji.

 

Celem naszej fundacji jest:

• niesienie wszechstronnej pomocy niezamożnej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego, szczególnie uzdolnionej i osiągającej znaczące sukcesy w dziedzinach: naukowej, artystycznej, literackiej, sportowej,

• promowanie osiągnięć stypendystów, szkół i nauczycieli pracujących z młodzieżą uzdolnioną m.in. po to, by wskazywać wzorce osobowe godne naśladowania,

• współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi cele zbieżne z celami fundacji.

 

Fundacja „Daj Szansę” swoje cele realizowała przez:

• przydział stypendiów i nagród za osiągnięcia,

• finansowanie lub współfinansowanie udziału młodzieży w obozach naukowych, warsztatach mistrzowskich, studiach podyplomowych,

• współfinansowanie udziału w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą,

• organizację koncertów charytatywnych, wystaw, aukcji, konkursów dla młodzieży,

• finansowanie debiutów literackich laureatów konkursów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.