Pierwsze stypendia wypłacone

 8 grudnia podpisaliśmy umowy z tegorocznymi stypendystami. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa podpisanie umów stypendialnych miało nieco innych charakter niż w latach poprzednich, dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego odbyło się w dwóch turach w obecności tylko trzech przedstawicieli Zarządu Fundacji „Daj Szansę” – prezes Joanny Wężyk, wiceprezes Jolanty Jagiełło i skarbnika Hanki Susz.
Stypendia otrzymało 18 uczniów na łączna kwotę 35.500 zł.  Stypendia artystyczne otrzymały 3 osoby, a stypendia naukowe z programu stypendialnego „Żaczek” otrzymało 15 osób. Stypendia roczne w kwocie od 1500 do 3000 zł uczniowie otrzymają za okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r.
Dziękujemy naszym darczyńcom  Panu Leszkowi Wojteczkowi, który przeznaczył w tym roku na Fundusz Stypendialny 20 tys. zł, dziękujemy radnym powiatu skarżyskiego i miasta Skarżyska, którzy również nas wspierają od lat, dziękujemy Wodociągom, za przekazane w tym roku pieniądze na stypendia oraz wszystkim Darczyńcom, którzy wpłacają nam indywidualnie pieniądze oraz którzy przekazali nam 1%.
Dziękujemy za Wasze Serca! ❤❤❤