Program stypendialny Żaczek 2015/2016

 

  Fundacja „Daj Szansę” ogłasza X edycję programu  stypendialnego „Żaczek” na rok szkolny 2015/2016. Program stypendialny ”Żaczek” jest programem stypendiów naukowo-socjalnych realizowanym przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego.

Nabór wniosków –  do 30.09.2015 roku.

Poniżej regulamin programu oraz wymagane dokumenty. Czytaj dalej Program stypendialny Żaczek 2015/2016

Fundacja „Daj Szansę” po raz kolejny bierze udział w Programie Stypendiów Pomostowych na I rok studiów. Stypendyści Fundacji, którzy w tym roku zdali maturę, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności), osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu), mogą ubiegać się o stypendium na pierwszy rok studiów dziennych na polskich uczelniach publicznych.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r (do 16-ej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Wysokość stypendium wynosi 5.000 rocznie i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Dotychczas z tego programu skorzystało 13 naszych stypendystów.