Program stypendialny Żaczek 2015/2016

 

  Fundacja „Daj Szansę” ogłasza X edycję programu  stypendialnego „Żaczek” na rok szkolny 2015/2016. Program stypendialny ”Żaczek” jest programem stypendiów naukowo-socjalnych realizowanym przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego.

Nabór wniosków –  do 30.09.2015 roku.

Poniżej regulamin programu oraz wymagane dokumenty. Czytaj dalej Program stypendialny Żaczek 2015/2016

Fundacja „Daj Szansę” po raz kolejny bierze udział w Programie Stypendiów Pomostowych na I rok studiów. Stypendyści Fundacji, którzy w tym roku zdali maturę, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności), osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu), mogą ubiegać się o stypendium na pierwszy rok studiów dziennych na polskich uczelniach publicznych.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r (do 16-ej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Wysokość stypendium wynosi 5.000 rocznie i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Dotychczas z tego programu skorzystało 13 naszych stypendystów.

 

36. Wiosenny Koncert Charytatywny

 

36. Wiosenny Koncert Charytatywny Fundacji „Daj Szansę” dedykowany był Darczyńcom, Fundatorom i Przyjaciołom Fundacji.  W trakcie koncertu stypendyści kwestowali na przyszły fundusz stypendialny. Łącznie zebraliśmy 650 zł. Dziękujemy za wszystkie wpłaty.

W trakcie koncertu wręczyliśmy honorowe  wyróżnienia dla Darczyńców, które są formą podziękowania, wyrazem szacunku i uznania dla Darczyńców, dzięki którym Fundacja może realizować swoje cele. Za wpłaty dokonane do końca 2014 r. przyznanych zostało łącznie 11 certyfikatów przynależności do brązowego, srebrnego, złotego, platynowego i brylantowego Kręgu Fundatorów. I tak:

do Brązowego Kręgu Fundatorów dołączył Pan Janusz Kuźdub

do Srebrnego Kręgu Fundatorów dołączyły Panie Agnieszka Drózd i Elżbieta Skorupska.

do Złotego Kręgu Fundatorów dołączyli Pan Eugeniusz Cichoń, Pani Teresa Smulczyńska i Pan Ireneusz Warchałowski.

do Platynowego Kręgu Fundatorów dołączyli Pani Renata Bilska, Pan Jan Gajda, Pani Anna Leżańska i Pani Ewa Nowakowska.

natomiast do Brylantowego Kręgu Fundatorów dołączył Pan Krzysztof Ligowski.

W bieżącym roku po raz pierwszy Fundacja „Daj Szansę” przyznała nowe honorowe wyróżnienie o nazwie SIEWCA DOBRA, ustalone w drodze konkursu.  Wyróżnienie to przyznawane jest tym Darczyńcom, którzy wspierają finansowo działalność statutową Fundacji i wpłacili na jej konto kwotę nie mniejszą niż 12.000 zł. Pierwsze wyróżnienie SIEWCA DOBRA otrzymała Pani Karolina Wojteczek. Czytaj dalej 36. Wiosenny Koncert Charytatywny