Stypendia Fundacji na rok szkolny 2017/2018 przyznane

Zarząd Fundacji w roku szkolnym 2017/2018 będzie realizował trzy programy stypendialne: Program Stypendiów Naukowo-Socjalnych „Żaczek”, Program  Stypendiów Artystycznych i Sportowych.

Stypendia otrzyma 30 uczniów, na łączną kwotę 55.000 zł. Fundacja  środki na realizację programów pozyskała z Funduszu Rodziny Gavellów przy Fundacji im. S. Batorego,  z  odpisu 1 % podatku dochodowego, darowizn m.in. Pana Leszka Wojteczka, radnych powiatu i miasta.

Zarząd Fundacji oraz stypendyści serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom. Czytaj dalej Stypendia Fundacji na rok szkolny 2017/2018 przyznane