Stypendia Fundacji na rok szkolny 2021/2022 przyznane

Zarząd Fundacji „Daj Szansę” przyznał stypendia na rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 41.000 zł dla 19 uczniów. 

Środki na realizację programów stypendialnych pozyskaliśmy z Fundacji St. Batorego, z odpisu 1% podatku oraz wpłat indywidualnych darczyńców.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom.

Stypendium artystyczne otrzymali:

  1. Miłosz Dobrucki
  2. Emilia Gadecka
  3. Monika Mikita

Stypendium naukowo-socjalne „Żaczek” otrzymali:

1. Cader Natalia ZSE
2. Gąska Aleksandra I LO
3. Gralec Anita I LO
4. Kijanka Patrycja I LO
5. Lelonek Zuzanna  I LO
6. Maciejczak Katarzyna ZSE
7. Nowak Anna II LO
8. Prus Łukasz I LO
9. Przeworska Patrycja ZSE
10. Rożek Natala ZSE
11. Skuza Zuzanna II LO
12. Syposz Maria II LO
13. Woś Maksymilian ZSE
14. Zieliński Daniel ZSE
15. Zięba Weronika ZSE
16. Żelazowski Robert ZST

Ponadto komisja stypendialna przyznała jednorazową nagrodę za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla Julii Kulińskiej.