Ogłaszamy konkurs stypendialny 2021/2022

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkurs na programy stypendialne w roku szkolnym 2021/2022:

– XVI edycja Programu Stypendialnego „Żaczek”,

– Program stypendiów artystycznych

Program stypendialny ”Żaczek” oraz program stypendiów artystycznych realizowany jest w ramach środków własnych fundacji.

Nabór wniosków trwa  do 22.10.2021 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci, składając wnioski osobiście w siedzibie Fundacji ul.Konarskiego 20 p.212 w dniach 20-21-22.10.2021 r. w godz.14.00-15.30.

Poniżej regulaminy programów oraz wymagane dokumenty:

Regulamin programu Żaczek

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM-zaczek

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Regulamin stypendia artystyczne

wniosek o przyznanie stypendium artystycznego