Stypendia dla studentów

Funduszu Stypendialnym Grupy Pracuj dla studentów.

Stypendium wynosi 700 zł miesięcznie od września do czerwca. Stypendia skierowane są do przyszłych studentek i studentów kierunków informatycznych.

O stypendia z Funduszu starać się mogą maturzyści, którzy dostali się na I rok studiów informatycznych:
• w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej,
• w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
• w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
• w Poznaniu na Politechnice Poznańskiej,
• w Rzeszowie na Politechnice Rzeszowskiej,
• w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
• we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej.

Wnioski składa się do 31 lipca 2018.

Szczegóły na stronie:

http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj