Stypendia na rok szkolny 2019/2020 przyznane

Zarząd Fundacji w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizował trzy programy stypendialne: Program Stypendiów Naukowo-Socjalnych „Żaczek”, Program  Stypendiów Artystycznych i Sportowych na łączną kwotę 55.000 zł.

Stypendia otrzymało 24 uczniów. Fundacja  środki na realizację programów pozyskała z Funduszu Rodziny Gavellów przy Fundacji im. St. Batorego,  z  odpisu 1 % podatku dochodowego, darowizn od indywidualnych darczyńców m.in.  Pana Leszka Wojteczka, Pani Ewy Nowakowskiej, radnych powiatu i miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Zarząd Fundacji oraz stypendyści serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom.

Czytaj dalej Stypendia na rok szkolny 2019/2020 przyznane

Konkursy na programy stypendialne Fundacji na rok szkolny 2019/2020

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkurs na programy stypendialne w roku szkolnym 2019/2020:

–  XIV edycja Programu Stypendialnego „Żaczek”,

– program stypendiów artystycznych

– program stypendiów sportowych

Program stypendialny ”Żaczek” jest programem stypendiów naukowo-socjalnych realizowanym przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego w ramach Fundusz Rodziny Gavellów, program stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych realizowany jest w ramach środków własnych fundacji.

Nabór wniosków trwa  do 11.10.2019 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci, składając wnioski osobiście w siedzibie Fundacji ul.Konarskiego 20 p.104 od 30.09-11.10.2019 r. w godz.14.00-15.30.

Poniżej regulaminy programów oraz wymagane dokumenty.

Regulamin Żaczek 2019-2020 
Wniosek o przyznanie stypendium Żaczek

Regulamin -stypendia artystyczne
Wniosek – stypendium artystyczne

Regulamin-stypendia sportowe
Wniosek-stypendium sportowe

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

 

 

 

44. koncert charytatywny pt. „Lata 20. Lata 30. kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem” w Skarżysku i Suchedniowie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 44. koncert charytatywny pt. „Lata 20. Lata 30. kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem”. W założeniach miał być tylko jeden, a ostatecznie młodzi zdolni artyści – stypendyści i podopieczni Fundacji „Daj Szansę” wystąpili w Skarżysku i w Suchedniowie. Podczas obu koncertów charytatywnych zebraliśmy do puszek na Fundusz Stypendialny łącznie 3.065 złotych.

Czytaj dalej 44. koncert charytatywny pt. „Lata 20. Lata 30. kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem” w Skarżysku i Suchedniowie.