38.koncert charytatywny

  W sobotę 9 kwietnia 2016 roku w Państwowej Szkole Muzycznej im. Z.Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej odbył się 38. Wiosenny Koncert Charytatywny Fundacji „Daj Szansę”, który był dedykowany Darczyńcom, Fundatorom i Przyjaciołom Fundacji.
Fundacja „Daj Szansę” tradycyjnie na początku każdego roku przyznaje honorowe wyróżnienia dla tych Darczyńców, którzy wpierają finansowo Fundację. Jest to forma podziękowania, wyraz szacunku i uznania dla Darczyńców, dzięki którym możemy realizować swoje cele. Za wpłaty dokonane do końca 2015 r. przyznaliśmy łącznie 16 certyfikatów przynależności do brązowego, srebrnego, złotego i brylantowego Kręgu Fundatorów.

Czytaj dalej 38.koncert charytatywny

Sprawozdanie z działanosci Fundacji w roku 2015

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „DAJ SZANSĘ” W ROKU 2015

W 2015 roku zarząd podjął 19 uchwał dotyczących działalności statutowej.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku kontynuowano 3 programy stypendialne, rozpoczęte we wrześniu 2014 roku:

– Program Stypendialny „Żaczek” ,

– Program Stypendiów Artystycznych

– Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

Na realizację tych programów w roku 2015 wydatkowaliśmy kwotę 37.080 zł dla 39 stypendystów.

 Od września do grudnia 2015 roku rozpoczęliśmy realizację 4 programów:

 – Program Stypendialny „Żaczek”,

– Program Stypendiów Artystycznych,

– Program Stypendiów Sportowych

– Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

Stypendia otrzymuje 42 uczniów. Wypłata stypendiów w tym okresie wyniosła 28.680 zł.

Łączna kwota stypendiów w 2015 rok to 65.760 zł

Ponadto w 2015 roku przydzielono jednorazowe nagrody za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 7.650 zł.

Czytaj dalej Sprawozdanie z działanosci Fundacji w roku 2015