Koncert Szanse i Nadzieje

 

Owacjami na stojąco zakończył się kolejny koncert Fundacji, który odbył się w niedzielę 28 października 2012 roku. W koncercie wystapiła skrzypaczka Justyna Dybek-Boczek oraz pianista Ireneusz Boczek.

Współorganizatorem koncertu była Pani Poseł Marzena Okła-Drewnowicz.

Tytuł koncertu „Szanse i Nadzieje” nawiązywał do przyznanego przez Panią Poseł Marzenę Okłę-Drewnowicz po raz 4 honorowego wyróżnienia „Nadzieja Roku” oraz stypendystów Fundacji, którzy otrzymali szansę na doskonalenie swoich talentów i umiejętności.

Statuetką Nadzieja Roku 2012 Poseł Marzena Okła-Drewnowicz wyróżniła Annę Bielicką. Ponadto 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendium z programu „Stypendia – Twoją Szansą”, realizowanego przez Fundację „Daj Szansę” i  współfinansowanego ze środków PO FIO.

Stypendia wręczył Przewodniczący Rady Powiatu-Eugeniusz Cichoń, Wicestarosta – Waldemar Mazur oraz Wicekurator Oświaty – Grzegorz Bień.

Koncert był również okazją do zaprezentowania sylwetek stypendystów, którzy z rekomendacji Fundacji otrzymali stypendia na I rok studiów, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych realizowanego prze Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymali: Mateusz Galant, Marlena Łakomiec i Monika Kowalik.

Fundacja Daj Szansę na realizację tego programu przeznaczyła 3.750 zł.

W trakcie koncertu stypendyści Fundacji kwestowali na fundusz stypendialny. Udało nam się zebrać 1063,70 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. 

 

     

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.