Fundacja "Daj Szanse"

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Fundacji „Daj Szansę”

1. Władysława Kuźnia – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Agnieszka Drózd – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
3. Teresa Smulczyńska – Sekretarz,
4. Andrzej Bętkowski,
5. Jolanta Garbala,
6. Magdalena Grzmil,
7. Jerzy Żmijewski.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*