Programy stypendialne Fundacji 2023/2024

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkursy na programy stypendialne w roku szkolnym 2023/2024:

– XVIII edycja Programu Stypendialnego „Żaczek”,

– Program Stypendiów Artystycznych

Program stypendialny ”Żaczek” oraz Program Stypendiów Artystycznych realizowany jest w ramach środków własnych fundacji.

Nabór wniosków trwa  do 20.10.2023 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium składają kandydaci osobiście w siedzibie Fundacji ul. Konarskiego 20 p.212 w dniach 19-20.10.2023 r. w godz.14.00-15.30.

Poniżej regulaminy programów oraz wymagane dokumenty:

Regulamin Żaczek

Wniosek o przyznanie stypendium Żaczek

Regulamin stypendium artystyczne

Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Zgoda na przetwarzanie danych