49.koncert charytatywny „Łączy nas Fundacja Daj Szansę”

Łączy nas Fundacja Daj Szansę” – pod takim hasłem 14 maja 2022 r. odbył się 49. koncert charytatywny, w którym wspólnie wystąpili stypendyści i darczyńcy fundacji. Był to koncert wyjątkowy i inny niż dotychczasowe, ponieważ na jednej scenie można było podziwiać wspólne występy artystyczne utalentowanych stypendystów oraz darczyńców. W ten sposób fundacja chciała pokazać, że darczyńcy identyfikują się z fundacją oraz jej podopiecznymi i stypendystami, że ich wsparcie materialne umożliwia młodzieży kształcenie talentów oraz, że obie strony nie muszą być dla siebie anonimowe, że mogą wspierać się wzajemnie we wspólnych działaniach.

Czytaj dalej 49.koncert charytatywny „Łączy nas Fundacja Daj Szansę”