Stypendia Fundacji na rok szkolny 2020/2021

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkurs na programy stypendialne w roku szkolnym 2020/2021:

– XV edycja Programu Stypendialnego „Żaczek”,

– Program stypendiów artystycznych

Program stypendialny ”Żaczek” oraz program stypendiów artystycznych realizowany jest w ramach środków własnych fundacji.

Nabór wniosków trwa  do 30.10.2020 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują zainteresowani kandydaci, składając wnioski osobiście w siedzibie Fundacji ul.Konarskiego 20 p.212 w dniach 28-29-30.10.2020 r. w godz.14.00-15.30.

Poniżej regulaminy programów oraz wymagane dokumenty:

Regulamin Zaczek

Wniosek- stypendium Żaczek

Regulamin stypendia artystyczne

Wniosek – stypendium artystyczne

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Oświadczenie o przetwarzaniu danych