Stypendia na rok szkolny 2019/2020 przyznane

Zarząd Fundacji w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizował trzy programy stypendialne: Program Stypendiów Naukowo-Socjalnych „Żaczek”, Program  Stypendiów Artystycznych i Sportowych na łączną kwotę 55.000 zł.

Stypendia otrzymało 24 uczniów. Fundacja  środki na realizację programów pozyskała z Funduszu Rodziny Gavellów przy Fundacji im. St. Batorego,  z  odpisu 1 % podatku dochodowego, darowizn od indywidualnych darczyńców m.in.  Pana Leszka Wojteczka, Pani Ewy Nowakowskiej, radnych powiatu i miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Zarząd Fundacji oraz stypendyści serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom.

Czytaj dalej Stypendia na rok szkolny 2019/2020 przyznane