Stypendia Fundacji na rok szkolny 2017/2018 przyznane

Zarząd Fundacji w roku szkolnym 2017/2018 będzie realizował trzy programy stypendialne: Program Stypendiów Naukowo-Socjalnych „Żaczek”, Program  Stypendiów Artystycznych i Sportowych.

Stypendia otrzyma 30 uczniów, na łączną kwotę 55.000 zł. Fundacja  środki na realizację programów pozyskała z Funduszu Rodziny Gavellów przy Fundacji im. S. Batorego,  z  odpisu 1 % podatku dochodowego, darowizn m.in. Pana Leszka Wojteczka, radnych powiatu i miasta.

Zarząd Fundacji oraz stypendyści serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom.

Stypendia z Programu Żaczek otrzymają:

1 Bogusiewicz Katarzyna I LO
2 Cieślak Paulina V LO w Kielcach
3 Ciura Ewelina I LO
4 Drabik Jakub ZST
5 Dwojak Izabela ZSE
6 Gołosz Oliwia II LO
7 Górecka Gabriela II LO
8 Górniak Julia I LO
9 Kabała Dawid ZSE
10 Kijak Jakub II LO
11 Kolano Juliusz II LO
12 Krzemińska Urszula I LO
13 Kuszewska Aleksandra II LO
14 Kuszewska Magdalena I LO
15 Lisowska Izabela ZST
16 Magiera Łukasz ZST
17 Malinowska Dominika II LO
18 Nowaczkiewicz Natalia I LO
19 Pajdo Agata I LO
20 Papiewski Bartosz I LO
21 Półtorak Marta II LO
22 Tuśnio Ewelina I LO
23 Zagórska Aleksandra LO im. Św. Jadwigi w Kielcach
24 Zych Angelika I LO

Stypendia artystyczne otrzymają:

1. Emilia Gadecka PSM I St. w Skarżysku-Kamiennej – SP nr 9 w Skarżysku
2. Izabela Kobierska PSM I St. w Skarżysku-Kamiennej – II LO w Skarżysku
3. Aleks Kulita PSM I St. w Skarżysku-Kamiennej – SP nr 13 w Skarżysku

Stypendia sportowe otrzymają:

1. Albert Malik SKSW „Kyokushin-Karate” – SP nr 13 w Skarżysku-Kam
2. Amelia Suwara STS Skarżysko – Gimnazjum nr 1 w Skarżysku-Kam
3. Zuzanna Ziomek STS Skarżysko – SP nr 13 w Skarżysku-Kam