Sprawozdanie z działanosci Fundacji w roku 2015

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „DAJ SZANSĘ” W ROKU 2015

W 2015 roku zarząd podjął 19 uchwał dotyczących działalności statutowej.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku kontynuowano 3 programy stypendialne, rozpoczęte we wrześniu 2014 roku:

– Program Stypendialny „Żaczek” ,

– Program Stypendiów Artystycznych

– Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

Na realizację tych programów w roku 2015 wydatkowaliśmy kwotę 37.080 zł dla 39 stypendystów.

 Od września do grudnia 2015 roku rozpoczęliśmy realizację 4 programów:

 – Program Stypendialny „Żaczek”,

– Program Stypendiów Artystycznych,

– Program Stypendiów Sportowych

– Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

Stypendia otrzymuje 42 uczniów. Wypłata stypendiów w tym okresie wyniosła 28.680 zł.

Łączna kwota stypendiów w 2015 rok to 65.760 zł

Ponadto w 2015 roku przydzielono jednorazowe nagrody za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 7.650 zł.

W 2015 roku zrealizowaliśmy dodatkowo wykonanie statuetki „Siewca Dobra”, przyznawanej darczyńcom za wpłaty co najmniej 12.000 zł.

W omawianym okresie zorganizowaliśmy 3 koncerty charytatywne, podczas których prezentowaliśmy stypendystów i ich osiągnięcia. Wręczane były honorowe wyróżnienia dla darczyńców. Koncertom towarzyszyły wystawy zorganizowane przez Fundację. Na każdym koncercie stypendyści kwestowali na fundusz stypendialny.

Koncert 26.04. – dedykowany darczyńcom i fundatorom. W trakcie koncertu wręczone zostały honorowe wyróżnienia dla darczyńców.

Koncert 25.05 – połączony był z wręczeniem nagród za osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych.

Koncert 12.12 – był koncertem jubileuszowym z okazji 15-lecia działalności fundacji.

W ciągu całego roku zarząd fundacji podejmował działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową min.: organizacja kwest w czasie koncertów, wystąpienia do osób fizycznych i instytucji, rozdawanie ulotek i kalendarzyków dot. przekazania 1 % podatku, zamieszczanie informacji w mediach, darmowe rozliczanie deklaracji PIT przez skarbnika fundacji.

Mimo tych działań przychód w 2015 roku wyniósł 70.902 zł i był o 21.518 zł niższy niż w roku 2014.

Środki pozyskaliśmy z następujących źródeł:

-dotacja Fundacji im. S. Batorego – 20.000 zł

– darowizna PGE oddz. Skarżysko-Kamienna – 7.800 zł

– darowizna Tomasza Wojteczka – 10.000 zł

– 1% – 15.837 zł

– darowizny indywidualnych darczyńców (w tym wpłaty radnych powiatu i miasta) – 15.529 zł

– kwesty – 1.633 zł

Wydatki kształtowały się na poziomie 76.835,85 zł i dotyczyły wyłącznie działalności statutowej. Nie poniesiono żadnych kosztów administracyjnych. Takie działanie umożliwia nam Rada i Zarząd Powiatu Skarżyskiego. Ma to ogromne znaczenie bowiem pozyskane środki możemy przeznaczać wyłącznie na działalność statutową. Docenia to nie tylko zarząd fundacji, ale również stypendyści i ich rodzice.

Wydatki dotyczyły:

– wypłaty stypendiów

– wypłaty nagród

– wydatki związane z organizacją koncertów

– wykonanie statuetki „Siewca Dobra”

– zakup podpisu kwalifikowanego

W związku z powyższym wynik finansowy jest ujemny i wynosi: – 5.933,41 zł

Zarząd fundacji wnioskuje do rady nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia ujemnego wyniku finansowego z funduszu statutowego.

Sprawozdanie przyjęte zostało przez Zarząd Fundacji „Daj Szansę” Uchwałą nr 3/199/2016 z 09.02.2016 roku.

[wpfilebase tag=file id=52 tpl=simple /]

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *